Catatan Kritis atas Ketentuan mengenai Lingkungan Hidup dalam Pasal 23 RUU Cipta Kerja

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

April 2020 – Tulisan ini membahas beberapa persoalan yang muncul dari revisi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap UUPPLH.

Download PDF